Overlast openbare ruimte in de Broeckgouw door bewoners

Overlast openbare ruimte in de Broeckgouw door bewoners

27/05/2013 - Geachte (toekomstige) bewoners van de Broeckgouw,

De oplevering van de laatste woningen in fase 2 nadert haar voltooiing. De bouw van de woningen in fase 4 en 6 vordert voorspoedig. De 48 appartementen in fase 1C zijn inmiddels opgeleverd en worden reeds gedeeltelijk bewoond. In juni aanstaande wordt bovendien de supermarkt geopend.

De gemeente spant zich in om alle woonstraten, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, verlichting en dergelijke tijdig gereed te krijgen zodat u prettig kunt wonen in de Broeckgouw. Dat dit niet altijd precies op tijd lukt, is binnen een project van deze omvang, waarbij met allerlei partijen rekening moet worden gehouden, is onvermijdelijk.

Wij blijven ons inspannen om overlast voor u als bewoner tot een minimum te beperken en rekenen hiervoor op uw begrip. Echter moeten wij helaas constateren dat op diverse plaatsen onze inspanningen teniet worden gedaan, omdat door de bouw van onder andere aanbouwen en dergelijke na de oplevering van de woningen, voetpaden gedeeltelijk worden opgebroken en er zand, grond en puin wordt gestort op gereed straatwerk. Hierdoor ontstaat er veel schade aan dit straatwerk en zijn er extra kosten nodig voor herstel.

Bovendien leveren deze hopen zand, grond en puin op de parkeerplaatsen weer voor overlast voor de andere bewoners in de wijk. De veroorzakers van deze overlast worden door de gemeente aangeschreven en zij worden aansprakelijk gesteld voor de schade. Daarnaast zullen wij niet toestaan dat werken, direct grenzend aan het openbaar gebied, zonder voorafgaand overleg met de toezichthouder en/of het projectbureau worden uitgevoerd.

Alleen op deze manier kunnen wij samen met u zorgen voor een omgeving waarin het tijdens en na de bouw prettig wonen en werken is.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief